Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Hoei-Borgworm

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
6 MR
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1CASSART-MAILLEUX Caroline9.00329,21%1899.1926.2131
2DOUETTE Manu7.01022,74%2.1829.1924.0312
3SIPLET Morgane3.0709,96%4.0317.1010
4DUBOIS Raphaël2.7979,07%02.7970
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1ROLAND Thomas2.3467,61%6.8469.1924.0171
2KLÉE Nathalie1.6865,47%4.0175.70302
3MORDANT Philippe1.8996,16%01.89904
4LARUELLE-VAN KERREBROECK Caroline3.0149,78%03.01403
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels2
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem11.250
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd10.475
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd4.296
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.553
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)27.574
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))9.192
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 26.402
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 210.863