Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Hoei-Borgworm

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
5 CDH
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1WATHELET Damien2.77324,40%---
2KUNSCH-LARDINOIT Françoise1.52313,40%---
3LISEIN Xavier1.51013,29%---
4BOVY-SIMON Séverine1.14210,05%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1CARTILIER Benoit1.15110,13%---
2PAULY-FABRY Marie9818,63%---
3WANTEN Jean-François8157,17%---
4BINET Marie-Claire1.47112,94%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem3.593
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd2.798
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.670
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.141
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)9.202
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 22.367
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 23.196