Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Hoei-Borgworm

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
26 REFERENDUM
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1MASAROTTI Pascal15923,95%---
2MELIN Virginie9614,46%---
3KOLOVOS Maximilien517,68%---
4JACQUART Vanessa619,19%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1DAMOISEAU Tom10916,42%---
2BOENS Florence527,83%---
3JACOBS Olivier456,78%---
4HENSGENS Dominique9113,70%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem280
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd149
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd72
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd120
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)621
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2200
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2215