Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Hoei-Borgworm

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
7 PARTI POPULAIRE
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1BAJOUX Adrien87933,72%---
2SCANDEREBERG Mélanie40115,38%---
3BARBIAUX Arthur26510,16%---
4LEROUX Véronique33012,66%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1PAYGNARD Claude1937,40%---
2BACCICHET Aurélie1816,94%---
3HAQUET Dorian1535,87%---
4LETROYE Véronique2057,86%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem3.009
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd967
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd322
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd128
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)4.426
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.569
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.988