Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Nijvel

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
26 DierAnimal
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1LAHAYE Aline71042,44%---
2SONDERVORST Georges1519,03%---
3CLAUDE Mérine23213,87%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1VAN den NYDEN Daniel1136,75%---
2BOUCHEZ Dominique1277,59%---
3VANWINDEKENS Florent985,86%---
4MEDARD Marianne24214,47%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem2.661
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd665
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd187
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd162
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)3.675
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.412
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.663