Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kiesgebied Brusselse leden van het Vlaams Parlement

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
3 Open Vld
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1AMPE Els3.85136,29%1.6185.4699701
2BAJART Lionel9518,96%9701.9210
3RAETS Martine8758,25%08750
4VAN DER ELST Laurent6706,31%06700
5SCOTTI Massimo5455,14%05450
6DE CROO Ariane1.16811,01%01.1680
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1BOGOVIC Franc5595,27%4.6605.21901
2GEEROMS Sofie4103,86%041003
3EL AZZAOUI Ayoub5395,08%053902
4de BUCK van OVERSTRAETEN Catherine3313,12%033105
5VAN GYSEGHEM Maude3913,68%039104
6DANIELS Marc3213,03%032106
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels1
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem4.530
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd4.789
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd972
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd646
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)10.937
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))5.469
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 22.588
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 24.660