Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Frans Kiescollege

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
11 DéFI
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1CASSART Benoît22.80419,01%---
2PERSOONS Caroline11.3929,50%---
3JAVAUX Jean-Claude6.2715,23%---
4LEDERMAN-BUCQUET Véronique5.8764,90%---
5CARTUYVELS Paul4.1593,47%---
6PETI Yaëlle6.3745,31%---
7NIKOLOVA Margarita4.8644,06%---
8MAINGAIN Olivier34.57528,83%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1AMEDEO Michele4.1943,50%---
2ESTEVES de SOUSA Marie3.6113,01%---
3T'SAS Christophe2.6532,21%---
4MASSON Florence4.7563,97%---
5CUCURACHI Enio2.3051,92%---
6PAYFA Martine6.1015,09%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem74.491
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd56.754
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd8.425
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd4.885
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)144.555
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 239.688
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 265.623