Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Frans Kiescollege

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
2 ECOLO
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1LAMBERTS Philippe115.92223,86%45.963161.88598.3101
2BRICMONT Saskia57.26111,78%98.310155.57102
3DE SCHUTTER Olivier54.83011,28%054.8300
4HAMZA Malika42.2398,69%042.2390
5LAMBERT Arthur22.0954,55%022.0950
6BOLLENDORFF Esther28.1135,79%028.1130
7GAUDRON Romain20.0904,13%020.0900
8LEPCZYNSKI Stéphanie32.1346,61%032.1340
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1DEWANDRE Nicole21.6844,46%140.201161.88576.6941
2PERRIN Dominique14.6463,01%76.69491.34002
3TORRES Cécilia19.8164,08%019.81605
4DE BRABANDERE Luc14.7423,03%014.74206
5HUYTEBROECK Evelyne21.5184,43%021.51803
6DUPRIEZ Patrick20.7934,28%020.79304
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels2
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem277.914
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd155.875
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd41.235
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd10.631
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)485.655
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))161.885
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2144.273
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2216.895