Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Duitstalig Kiescollege

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
20 DierAnimal
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1BARCZINSKI Reiner14530,98%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1HÜBNER Anja10422,22%---
2MEDAU Marvin377,91%---
3PREUSCHE Sandy5712,18%---
4TREISE Lucas357,48%---
5STEIGLEDER Theresa388,12%---
6GALKE Torsten5211,11%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem283
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd116
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd29
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd178
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)606
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2231
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2200