Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Duitstalig Kiescollege

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
4 ProDG
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1KLINKENBERG Lydia2.27548,82%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1LEJEUNE Andreas82117,62%---
2COMOTH Elke3818,18%---
3KEVER Alain2806,01%---
4LENTZEN Lara3577,66%---
5BLANKEN Lieselotte2074,44%---
6HENDRICH Markus3397,27%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem1.956
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd1.832
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd443
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.129
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)5.360
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.543
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.894