Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Namen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
24 AGIR
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1CANIVET Daniel35339,53%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1STROOBANT Marie-Claire849,41%---
2WALENNE Jean-Pierre444,93%---
3CHARUE Catherine869,63%---
4WALENNE Olivier465,15%---
5SAUSSEZ Véronique788,73%---
6MERCKX Joseph20222,62%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem999
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd283
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd70
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd330
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)1.682
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2665
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2641