Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Namen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
7 PARTI POPULAIRE
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1PAQUET Murielle1.52421,83%---
2LOUIS John70710,13%---
3DUPONT Laetitia75010,74%---
4SPLINGARD Gilles5618,03%---
5HUBERT Giana5257,52%---
6JOPLET Alain5317,61%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1PUGENGER Serge4696,72%---
2LAURENT Julianne4165,96%---
3LAMBERT Lionel3935,63%---
4BLOUQUIAUX Katia3645,21%---
5LAUWERS Claude3204,58%---
6LIEBER Chantal4226,04%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem6.541
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd1.488
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd690
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd187
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)8.906
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 23.364
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 24.015