Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Namen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
20 DierAnimal
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1DEVILLERS Catherine92740,08%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1VANWANZEELE Nicole24510,59%---
2GERARD Florent2319,99%---
3LAURENT Shirley24210,46%---
4MEULEMANS Clément2038,78%---
5AERTGEERTS Elise24510,59%---
6LOPEZ ZABALA Kevin2209,51%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem2.864
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd642
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd285
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd279
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)4.070
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.572
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.753