Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Henegouwen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
26 AGIR
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1NICOTRA Salvatore68719,15%---
2DEBRUX Chantal2948,20%---
3HERMAN Maurice2316,44%---
4GRIVILLERS Denise1554,32%---
5LEROY Simon2316,44%---
6WYNANTS Dominique1564,35%---
7DE JONGH Yves1423,96%---
8RENARD Isabelle2496,94%---
9MARIEN Jean-Marie1784,96%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1GUSTIN Jonathan2085,80%---
2VAN SAN Dominique1032,87%---
3DOUMONT Alain1083,01%---
4NAPIERKOWSKI Yvette1223,40%---
5KOLP Gérémy1042,90%---
6GOUDELOUF Rosine61917,26%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem3.664
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd1.248
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd276
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd728
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)5.916
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 22.196
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 22.456